เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

02

Traffic
Camera

เราช่วยให้ผู้ที่สัญจรอยู่บนท้องถนน ณ จุดตัดถนนพระรามสี่และถนนพระราม สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้แบบเรียลไทม์

Overview

อนันดา เออร์เบินเทค ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สำนักงานใหญ่ของ
อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ณ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์

CCTV

CCTV

Living Solutions

Living Solutions

Road in real-time

Challenge

โครงการนี้เราจะได้เป็นส่วนช่วยเหลือนักสัญจรที่จำเป็นต้องเดินทางในบริเวณแยกคลองเตย ที่จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับคั่งจุดหนึ่งในกรุงเทพฯ

ตามประกาศของกรุงเทพมหานครในส่วนของการสร้างสะพานลอยใหม่เชื่อมต่อถนนพระราม 3 กับตลาดคลองเตย ซึ่งสะพานลอยเดิมจะถูกทุบทิ้งและสร้างขึ้นใหม่ให้มีระยะทางที่ยาวขึ้น โดยจะสร้างทับบริเวณเดิม การก่อสร้างจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 และต่อเนื่องไปอีก 900 วัน

Support

เป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางในกรุงเทพฯ ให้สามารถตรวจสอบและวางแผนการเดินทางได้

Outcome

การติดตั้งครั้งนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทางในกรุงเทพฯ ที่สามารถตรวจสอบเส้นทางและวางแผนการเดินทางในบริเวณดังกล่าว เพียงแค่เข้าเว็บไซต์ ทำให้สามารถวางแผนการเดินทางในบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น

Real-time traffic

Ananda UrbanTech เสนอโซลูชั่นที่ช่วยยกระดับการเดินทางของคนในกรุงเทพฯ ด้วยกล้องจราจรที่ติดตั้งอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ Ananda Development ที่ตึก FYI Center ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่สัญจรอยู่บนท้องถนน สามารถตรวจสอบสภาพการจราจรบนจุดตัดถนนพระรามสี่และถนนพระรามสามได้แบบเรียลไทม์

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.