เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

อนันดา เออร์เบินเทค จัดการแสดง “โดรน นวัตกรรมแห่งอนาตตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย” ในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับชาติ

อนันดา เออร์เบินเทค หน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นด้านผู้นำทางเทคโนโลยีของ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ร่วมส่ง   เสริมและให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีเพื่อคนไทย ด้วยการสนับสนุนในส่วนของ “บียอนด์ แพลทินัม สปอนเซอร์” พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีโดรนมาแสดงในธีม “โดรน นวัตกรรมแห่งอนาตตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย” ในงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019”  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร. จอห์น เลสลี่ มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในขณะที่รัฐบาลไทยกำลังชูนโยบายสำคัญอย่าง ไทยแลนด์ 4.0 อยู่นั้น ประเทศไทยก็กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่เคย และหนึ่งในเทคโนโลยีเหล่านั้นคือโดรน ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในหลากหลายด้าน เช่น โดรนขนส่งผู้โดยสาร (passenger drone) ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัว โดรนเพื่อการขนส่ง (drone delivery) ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และเทคโนโลยีโดรนที่ช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร มีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 อุตสาหกรรมโดรนทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และทำให้เกิดตำแหน่งงานคุณภาพกว่า 10,000 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย จำเป็นต้องมีการเตรียมบุคลากรให้พร้อมด้วยการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโดรนทั่วโลก เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้และใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ อนันดา เออร์เบินเทค ที่มุ่งมั่นเรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างแรงบันดาลใจจากสิ่งที่ดีที่สุดในโลกให้กับผู้คนในประเทศไทย”

หนึ่งในไฮไลท์ภายในงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” ในโซน “Digital Society” อนันดา เออร์เบินเทค ร่วมกับ depa จัดการแสดงการบังคับโดรน ปัญญาประดิษฐ์ที่มีศักยภาพและบทบาทที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ในสังคมด้านต่างๆ ภายใต้ธีม  “โดรน นวัตกรรมแห่งอนาตต เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย” ซึ่งการแสดงการทำงานของโดรนนี้จะแบ่งลักษณะการทำงานออกเป็น 3 ชุด ได้แก่  1. เทคโนโลยีโดรนเพื่อการขนส่ง (Drone Delivery) ประตูสู่การขนส่งรูปแบบใหม่ แก้ปัญหาการจราจลที่ติดขัด ขจัดความล่าช้าในการขนส่งแม้ในพื้นที่ห่างไกล 2. เทคโนโลยีโดรนเพื่อการค้นหาและกู้ภัย (Drone Search & Rescue) เข้าช่วยเหลือชีวิตคนได้รวดเร็วกว่า ทั้งทางทะเลและอากาศ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติ  และ 3. เทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตร (Agriculture Drone) ช่วยเกษตกรควบคุมปัจจัยการผลิต ลดต้นทุนทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายแต่เพิ่มผลผลิต และสำหรับการแสดงการทำงานของโดรนทั้ง 3 ชุดนี้ จะสาธิตโดยผู้เชี่ยวชาญการบังคับโดรนซึ่งจะจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชมในระหว่างวันที่ 28 - 31 ตุลาคม โดยจะมีการแสดงโชว์ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. (โดยสามารถตรวจสอบรอบเวลาแสดงที่แน่นอนได้ที่ www.urbantech.co.th) ณ บริเวณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.