เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อนันดา เออร์เบินเทค และ ACIOA จัดเสวนาในหัวข้อ “Digital Leadership and Change Management”

ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล (กลาง) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ให้เกียรติกล่าวเปิดงานเสวนาในหัวข้อ “Digital Leadership and Change Management: ผู้นำยุคดิจิทัลและการจัดการภาวะการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Digital Government Transformation” โดยมี คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์  (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คุณไชยเจริญ อติแพทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาคม ACIOA คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนา และมีผู้นำจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำโดย คุณไอรดา เหลืองวิไล (ที่ 5 จากขวา) รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ ร่วมกล่าว และ คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคาร FYI Center - อนันดา เออร์เบินเทค

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.