เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

OpenTech Summit Business Day 2020

12/02/20

อนันดา แคมปัส

อนันดา เออร์เบินเทค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอัพเดทความรู้ทางเทคโนโลยี ร่วมงาน OpenTech Summit 2020 ในวันพุธที่ 12 ก.พ. ณ ห้องบางนา อนันดา แคมปัส ตึก FYI Center ตึก 2 ชั้น 11 ถนนพระราม 4 เวลา 10.00 – 17.00 น.

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนและซื้อบัตรได้ที่ https://eventyay.com/e/b97c6882/

Open Hours

10.00-17.00 น.

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.