เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

SPACE-F ศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสำหรับสตาร์ทอัพ FoodTech นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย

SPACE-F คือศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสำหรับสตาร์ทอัพ FoodTech นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยด้วยโปรแกรมการบ่มเพาะและเร่งปฏิกิริยาระดับโลกที่ให้บริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างผู้แข่งขันในเศรษฐกิจด้านอาหารที่แข็งแกร่งและขยายตลาดอาหารโลก ห้องปฏิบัติการร่วมและพื้นที่ทำงานที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีสูงรวมถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้ให้คำปรึกษาที่มีความรู้มากมายและคุ้นเคยกับอุตสาหกรรม FoodTech ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดีเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มุ่งเน้นอยู่ที่ 9 แขนงด้วยกันคือ สุขภาพ โปรตีนทางเลือก การผลิตอัจฉริยะ การบรรจุผลิตภัณฑ์แบบต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงโอกาสทางธุรกิจอย่างเครือข่ายการลงทุนเช่นกัน SPACE-F ยังพร้อมรองรับการขยายตัวของสตาร์ทอัพของคุณไปทั่วโลกด้วยเครือข่ายและสื่อที่เรามี ศูนย์ของเราตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการที่ผู้ผลิตอาหารและซัพพลายเออร์ของไทยก็มีให้เลือกสรรมากมาย คุณสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมได้โดยตรงจากเว็บไซต์ทางการ (https://www.space-f.co/) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2019

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.