เลื่อนไปข้างบนสุด

Ananda UrbanTech

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 056 2222

สไลด์วิทยากรจากงาน How Cambridge Berkeley Stanford Do Tech Transfer

สไลด์จากวิทยากรงาน “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

We use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our privacy policy.